Emisja papierów wartościowych – na czym polega, co warto wiedzieć?

Emisja papierów wartościowych – na czym polega, co warto wiedzieć?

Sukces inwestowania w papiery wartościowe jest uzależniony od wielu czynników. Niezwykle ważną rolę w tym kontekście odgrywają wiedza i doświadczenie. Przy tej okazji pojawiają się różne pojęcia, które koniecznie trzeba znać – jednym z nim jest emisja papierów wartościowych.

Czym jest emisja papierów wartościowych?

Papiery wartościowe są zbywalnymi dokumentami ucieleśniającymi określone prawa majątkowe. Prawo do zrealizowania uprawnień mają osoby w nich wskazane – koniecznym do tego warunkiem jest okazanie takiego dokumentu. Do papierów wartościowych zaliczają się m.in. akcje i obligacje. Z kolei emisja akcji lub innych papierów wartościowych to nic innego, jak wprowadzenie ich do obiegu – oczywiście po to, aby sprzedaje potencjalnym inwestorom.

Kto może emitować papiery wartościowe i po co?

Jak wyjaśniają eksperci z firmy inwestycyjnej Prosper Capital, emisja obligacji lub innych papierów wartościowych może zostać dokonana przez Skarb Państwa, przedsiębiorstwa, instytucje pośrednictwa finansowego, a także przez jednostki samorządu terytorialnego. Emisja papierów wartościowych na celu pozyskanie kapitału, który jest przeznaczany na realizowanie rozmaitych projektów, np. służących rozwojowi danego przedsiębiorstwa.

Emisja papierów wartościowych – to jest ważne!

Emisja papierów wartościowych może mieć charakter zarówno oferty publicznej, jak i niepublicznej. Oferta publiczna określana jest mianem subskrypcji otwartej, a niepubliczna nazywana jest subskrypcją prywatną. Podmioty emitujące papiery wartościowe muszą stosować się do pewnych wytycznych wynikających z obowiązujących w Polsce przepisów. Przykładowo w przypadku oferty publicznej emitent jest zobligowany do udostępnienia minimum 150. osobom lub nieoznaczonemu adresatowi informacji dotyczących papierów wartościowych i warunków ich nabycia, przy czym może się to odbywać w dowolnej formie i w dowolny sposób. Co się natomiast tyczy oferty niepublicznej, to papiery wartościowe są proponowane przez emitenta bezpośrednio określonej grupie adresatów.