Konsekwencje wyższych stóp procentowych w skali globalnej

Konsekwencje wyższych stóp procentowych w skali globalnej

W obliczu szalejącej inflacji, która ogarnia cały świat, stopy procentowe rosną. Aby opanować gwałtowny wzrost inflacji, kraje w różnych regionach świata podnoszą koszt pieniądza, co w praktyce przekłada się na wzrost kosztu kredytu. Tak więc przy bardzo wysokich stopach procentowych zaciąganie kredytów nie leży w niczyim interesie.

Sytuacja ta ma wpływ na firmy, które muszą pożyczać pieniądze na realizację swoich inwestycji, na rządy, które muszą finansować wydatki publiczne, a także na ludzi, którzy potrzebują pożyczek na zakup domu, samochodu lub sfinansowanie nieprzewidzianych wydatków. Kto podejmuje decyzję o podwyższeniu lub obniżeniu stawek? Bank centralny każdego kraju, który na ogół działa niezależnie od rządu danego kraju.

Oto niektóre z najważniejszych konsekwencji wyższych stóp procentowych.

1. Pożyczanie pieniędzy jest droższe

Banki komercyjne będą naliczać wyższe odsetki za pożyczenie pieniędzy. Nawet jeśli nie zaciągasz kredytu bezpośrednio, lecz korzystasz z karty kredytowej, jej oprocentowanie będzie wyższe. Jeśli nie spłacisz należności w terminie, „kara” będzie polegała na naliczeniu znacznie wyższych odsetek. W ostatecznym rozrachunku, ponieważ zadłużanie się jest droższe, zmniejsza się siła nabywcza. Z drugiej strony, firmy w dużej mierze wykorzystują kredyty na inwestycje, więc wyższe stopy procentowe nie zachęcają do inwestowania. Powoduje to, że koszty finansowania fiskalnego są dla krajów droższe. Oznacza to, że emitując obligacje, muszą zaoferować wyższe oprocentowanie, aby przekonać kredytodawców, że dokonują dobrego interesu, zapewniając środki. Zasadniczo rząd musi płacić inwestorom więcej. Dlatego właśnie kapitał przenosi się do krajów, które oferują wyższe stopy procentowe, w poszukiwaniu lepszych zysków.

2. Wysokie stopy procentowe zachęcają do oszczędzania

Tak jak wyższe stopy procentowe zniechęcają do konsumpcji, tak samo zachęcają do oszczędzania. Oszczędzanie staje się bardziej atrakcyjne, ponieważ zwiększa rentowność, tzn. bardziej opłacalne jest posiadanie pieniędzy w banku. Podniesienie stopy procentowej jest jak sposób na ostudzenie gospodarki Podniesienie stóp procentowych nie jest jednak magicznym środkiem, co wyjaśnia, dlaczego w niektórych krajach działa lepiej niż w innych.

3. Może to mieć wpływ na wzrost gospodarczy

Światowa fala podwyżek stóp procentowych powoduje efekt hamujący wzrost gospodarczy. Wzrost stóp procentowych wpływa na zdolność inwestycyjną przedsiębiorstw i popyt na kredyty konsumpcyjne w dość skomplikowanym kontekście globalnym.

W tym kontekście mamy do czynienia z niepewnym ożywieniem gospodarki europejskiej, lekkim spowolnieniem w niektórych regionach USA oraz trudnościami napływającymi z Chin, zarówno z powodu wolniejszego wzrostu gospodarczego azjatyckiego giganta, jak i problemów spowodowanych przez Covid-19. Świat zmierza w kierunku przejścia od gospodarki o niskim wzroście i wysokiej inflacji do gospodarki, która będzie w stanie powstrzymać presję inflacyjną w ciągu najbliższych dwóch lub trzech lat, ale z pewnymi ograniczeniami wzrostu.