Wskaźniki finansowe, które musi opanować każdy przedsiębiorca

Wskaźniki finansowe, które musi opanować każdy przedsiębiorca

W miarę rozwoju firmy ważne jest, aby nauczyć się czytać i interpretować sprawozdania finansowe, aby mieć pewność, że operujemy odpowiednimi liczbami, ale także aby podejmować lepsze decyzje, np. dotyczące inwestycji lub zaciągania kredytów. Są to kluczowe wskaźniki efektywności, które nie tylko pozwalają nam zapewnić dobrą kondycję finansową firmy, ale także jej obecną i potencjalną wartość na rynku. Zobaczmy, jakie są ich rodzaje.

1. Przepływy pieniężne

Jedną z pierwszych lekcji, jaką musi przyswoić sobie przedsiębiorca, jest to, że sprzedaż nie jest równoznaczna z dochodem. Nawet jeśli zawrzesz umowę z klientem lub wystawisz fakturę, dopóki pieniądze te nie znajdą się w firmie lub na koncie bankowym, nie można ich uznać za rzeczywisty dochód.

2. Marża brutto

Jak się ją oblicza? Od sprzedaży należy odjąć koszty sprzedanych produktów lub usług, tj. koszty bezpośrednio związane z wytworzeniem produktu lub świadczeniem usługi, takie jak surowce lub wynagrodzenia pracowników.

3. Marża netto

Aby obliczyć ten kluczowy wskaźnik rentowności firmy, oprócz kosztów produkcji należy odjąć wydatki, które umożliwiają wprowadzenie produktu na rynek. Na przykład koszty operacyjne, logistyka, reklama i oczywiście podatki.

4. Należności

Jest to kwota pieniędzy należna przedsiębiorstwu od innych firm, takich jak klienci, dostawcy i partnerzy biznesowi. Weź pod uwagę, że jeśli termin płatności faktur jest zbyt długi (np. 60 dni), możesz mieć problemy ze spłatą miesięcznych wynagrodzeń lub spłatą kredytów biznesowych. Jest to wskaźnik, który należy sprawdzać co miesiąc i dostosowywać do potrzeb gotówkowych firmy.

5. Zobowiązania

Kredyt może być doskonałym narzędziem do rozwoju firmy. Ważne jest jednak, aby zawsze utrzymywać niski poziom zadłużenia, a przede wszystkim nie wydawać pieniędzy na rzeczy zbędne. Unikaj nadmiernych wydatków za pomocą firmowych kart kredytowych lub zbędnych wydatków, takich jak coroczna wymiana telefonów komórkowych dla kadry kierowniczej firmy. Podobnie jak w poprzednim przypadku, sprawdź warunki płatności i upewnij się, że masz wystarczającą ilość gotówki, aby wywiązać się ze wszystkich zobowiązań; w ten sposób zachowasz dobrą ocenę w Biurze Informacji Kredytowej.

6. Koszt pozyskania jednego klienta

Odnosi się to do wszystkich kosztów związanych z pozyskaniem klienta i dokonaniem sprzedaży. Na przykład wydatki na kampanie marketingowe, utrzymanie portalu sklepu internetowego lub wprowadzenie specjalnej promocji. Oblicza się to, dzieląc całkowite koszty pozyskania klientów przez całkowitą liczbę nowych klientów w danym okresie.

7. Lojalność i zatrzymanie klienta

Pamiętaj, że pozyskanie nowego klienta jest sześć do siedmiu razy droższe niż jego utrzymanie. Dlatego tak ważne jest, aby mierzyć zmiany tej metryki za pomocą ankiet, bezpośrednich informacji zwrotnych w punkcie sprzedaży lub w mediach społecznościowych oraz comiesięcznych analiz transakcji.